Infomöte och hälsodeklaration

Infomöte
Tid och plats för infomötet meddelas i det utskick vi gör till alla som fått plats hos oss. Vanligen inträffar mötet sista veckan i maj.

Vi har också en informationslapp och hälsodeklaration som föräldrarna ska fylla i, där de skriver om ni äter någon medicin, är allergiska eller om det är nåt annat vi behöver veta. Alla ledare har tystnadsplikt och får inte berätta för någon annan om det som ni och era föräldrar skriver eller berättar för oss.

Hälsodeklarationen mailar eller skickar vi ut för ifyllnad när ni har fått plats hos oss.

Läs om Packlista